CRABBET

Vad är Crabbet och vad är Crabbet-typ?

’Ett av de oftast hörda och ärade namnen i arabhästaveln idag är just "Crabbet", en term som inte har någon enkel förklaring.’ "Crabbet" stammar ursprungligen från Crabbet Park Stud för arabiska fullblod i Sussex, England. Det grundades i början av december 1877 av Wilfrid och Lady Anne Blunt, efter hemkomsten från deras långa resa i Mellersta Östern, där de utvecklade sin idé om att börja med att föda upp arabiska fullblod.’
(citat från Vad betyder ett namn, Carina Jönsson, SAHF’s medlemsblad 2/1993).

Länk till artiklar om Crabbet

Än idag finns Lady Blunts uppfödningar i de flesta arabers härstamningar oavsett blodslinjer! Termen "Crabbet" har blivit erkänd över hela världen med fantastiska arabhästar avlade genom decennier för avel, ridningens olika grenar och utställning. 
Crabbet definieras som: 
"En ren Crabbet-arabhäst är en som härstammar i alla grenar i sin stamtavla från arabhästar uppfödda eller ägda av:
Lady Anne Blunt, Wilfrid Blunt, Lady Wentworth, Cecil Covey eller Crabbetstuteriet".

Arabtypen Crabbet är oftast en fördomsfull och ganska ironisk beskrivning….."kompakt fux med bläs och vita ben"….Men skenet bedrar även om just fuxfärgen är överrepresenterad i dessa blodslinjer och de vita tecken är genomgående frekventa. Men typen som sådan är oftast en ädel häst med bra ridhästmodell, såväl som bra avelsmodell och utställningsmodell!! Den är oftast högrest med utmärkt kort och stark rygg, bra djup med plats för mycket lungor och hjärta och nöjaktigt korrekta ben med rejäla och energiska rörelser.

*
Svenska Arabiska Fullblod med Crabbet-linjer
*
Att beräkna Crabbet %! 
*
Crabbet Convention 2002
*
Pilgrimage to Crabbet Park 
*
Crabbet Stud Tour Part1 
*
Crabbet Stud Tour Part2 
*
Non Crabbet arabians within the UK part1 
*
Non Crabbet arabians within the UK part2