-->

Instruktioner

Tänk på att CSS-koden för dessa layouter har en stor mängd kommentarer. Om du gör merparten av ditt arbete i designvyn kan du titta på koden och få tips om hur du arbetar med CSS för fasta layouter. Du kan ta bort kommentarerna innan du publicerar din webbplats. Om du vill lära dig mer om de tekniker som används i CSS-layouterna kan du läsa den här artikeln på Adobe Developer Center – http://www.adobe.com/go/adc_css_layouts.

Rensningsmetod

Eftersom alla kolumner är flytande används en clear:both-deklaration i sidfotslinjen i den här layouten. Denna rensningsmetod tvingar behållaren att läsa av var kolumnerna slutar för att kunna visa eventuella kanter och bakgrundsfärger som du angett i behållaren. Om utformningen kräver att du tar bort sidfoten från behållaren måste du använda en annan rensningsmetod. Det mest pålitliga är att lägga till en <br class="clearfloat" /> or <div class="clearfloat"></div> efter den sista flytande kolumnen (men innan behållaren avslutas). Det ger samma rensande effekt.

Logotypersättning

I den här layouten användes en bildplatshållare i sidhuvudet där du troligen vill placera en logotyp. Du bör ta bort platshållaren och ersätta den med en egen länkad logotyp.

Om du använder egenskapskontrollen för att navigera till din logotyp med hjälp av SRC-fältet (i stället för att ta bort och ersätta platshållaren) ska du tänka på att ta bort de infogade bakgrunderna och visningsegenskaperna. De här infogade formaten används bara för att få logotypplatshållaren att visas i webbläsare i demonstrationssyfte.

Kontrollera att panelen CSS-format har inställningen Aktuell när du ska ta bort de infogade formaten. Markera bilden och högerklicka sedan och ta bort visnings- och bakgrundsegenskaperna i rutan Egenskaper i panelen CSS-format. (Du kan givetvis alltid gå direkt in i koden och radera de infogade formaten från bilden eller platshållaren där.)