Betäckta ston 2014:

Foton och copyright Anne Karlsson, om inte annat anges.

El Sobra FA 99/00 betäckt och konstaterad dräktig.

Tarantella 00-3456 betäckt, men inte dräktig.

Jag hoppas att säsongen 2014 kommer att resultera i 100% dräktiga ston 
och önskar "nya som gamla" kunder välkomna!

Copyright 2014 Anne Karlsson / Gimmick Arabians