Betäckta ston 2012:

Foton och copyright Anne Karlsson, om inte annat anges.

2012-07-08 kom Lady Borka FA352/94 hit. Tyvärr blev hon inte dräktig.

Jag hoppas att säsongen 2012 kommer att resultera i 100% dräktiga ston 
och önskar "nya som gamla" kunder välkomna!

Copyright 2012 Anne Karlsson / Gimmick Arabians