Dandini 
samägs av 
Gimmick Arabians / Anne Karlsson 
och 
ArabHästHagen / Ingela Brinkefeldt

Han finns för avel hos ArabHästHagen / Ingela Brinkefeldt

ArabHästHagen Gimmick Arabians
Ingela Brinkefeldt Anne Karlsson
Hvilstens Gård
Hvilsten 8559
762 95 Rimbo
Släbråten
Lönnstorp
688 91 Storfors
www.arabhasthagen.se www.gimmickarabians.se
Mobil: 070-359 22 86 Mobil: 070-223 49 40
Email: ArabHastHagen@gmail.com Email:
anne@gimmickarabians.se