Distansavkommor Ghazal FA141/68-68

Ghazals avkommor i:
första led har gemensamt gått 1282 godkända km.
andra led har gemensamt gått 6178 godkända km.
tredje led har gemensamt gått 3066 godkända km.
fjärde led har gemensamt gått 1683 godkända km.
femte led har gemensamt gått 624 godkända km.

Uppgifterna är hämtade från distanslistan.com 2006-12-19

©Anne Karlsson 2007