Distansavkommor Galadriel FA125/81-86

Granosh (Shakespeare-Galadriel) 40 km
Gabrielle (Bajano-Galadriel) 635 km
  Gangster (Borys-Gabrielle) 602 km
Gasha (Shakespeare-Galadriel) 50 km
Garish (Shakespeare-Galadriel) 2266 km
Geshira (Shakespeare-Galadriel) 1150 km
Gilthoniel (Ghazal-Galadriel)
  Gilisha (Shakespeare-Gilthoniel) 2086 km
Gimmick (Ghazal-Galadriel) 182 km
  Calil (Gimmick-Etena Ers) 50 km (avlivad, påkörd brutet ben)
  Skywalker (Gimmick-Bionda d´Hilly) 50 km
  Troja (Gimmick-Freja) 40 km
Ghaza (Ghazal-Galadriel)
  Shaza (Shaheer-Ghaza)
    Saht Ynkh (Majestic Prince-Shaza)
Grausho (Shakespeare-Galadriel) 42 km
Gishindi (Shakespeare-Galadriel) 45 km

Galadriels avkommor i:
första led har gemensamt gått 4410 godkända km.
andra led har gemensamt gått 2788 godkända km.

Uppgifterna är hämtade från distanslistan.com 2006-12-19

©Anne Karlsson 2007